GRH 7 pułk piechoty, GHM Kompania Wyborcza - Księstwo Warszawskie i XVII wiek